Fizjoterapia w Końcowej Fazie Życia Pacjentów z Niewydolnością Oddechową w Warunkach Domowych z Wykorzystaniem Narzędzi Telemedycznych (FIZJO)

Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO)

dwusemestralne studia podyplomowe 

dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński - Kierownik merytoryczny kierunku FIZJO, fizjoterapeuta

Jego obszarem pracy zawodowej oraz badań naukowych jest rehabilitacja ruchowa u podstaw, oparta na koncepcji proprioceptywnej nerwowo-mięśniowej stymulacji (dyplomowany terapeuta koncepcji PNF). Swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe zdobywał na szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Belgia, Holandia). Tematem jego rozprawy doktorskiej była: „Efektywność zastosowania technik proprioceptywno nerwowo-mięśniowej stymulacji u pacjentów poddanych respiratoroterapii”.

Na co dzień adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Przez wiele lat nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz fizjoterapeuta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK w Gdańsku. Prowadzący szkolenia „Fizjoterapia w oddziałach intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19”. Aktualnie uczestniczy w pracach Komisji Egzaminacyjnej z Języka Polskiego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Kierownik badań, które doprowadziły do uzyskania patentu oraz dwóch wzorów użytkowych na urządzenie monitorujące rytm oddechowy pacjentów oddychających przez rurkę tracheostomijną. Od początku pracy zawodowej rehabilituje pacjentów w warunkach domowych (z zaburzeniami neurologicznymi 

i dysfunkcjami narządu ruchu). Interesuje się również sportem (absolwent wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego). Przez wiele lat fizjoterapeuta w trójmiejskich klubach sportowych oraz w Centrum Rehabilitacji Remedium Gdańsk. Miłośnik górskich wędrówek. Pomysłodawca i twórca kierunku Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO) realizowanego w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

mgr Agata Gładzka – zastępca kierownika merytorycznego kierunku FIZJO, specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad 20 lat fizjoterapeutka w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – aktualnie Kierownik Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji. Nauczyciel akademicki na kierunku fizjoterapia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Medycznej Humanum w Warszawie. Członek Zarządu Sekcji Fizjoterapii Oddechowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki i fizjoterapii w pulmonologii oraz w torakochirurgii dla fizjoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek. Autorka wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń dla pacjentów i ich rodzin w ramach współpracy z „Polskim Towarzystwem Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc”. 

Opracowane przez nią materiały edukacyjne dotyczące fizjoterapii oddechowej cieszą się ogromnym uznaniem w środowisku chorych, ich bliskich oraz profesjonalistów zajmujących się rehabilitacją oddechową. W wolnym czasie pasjonatka opery i teatru.

Grupa docelowa

Program FIZJO jest dedykowany doświadczonym fizjoterapeutom oraz tym, którzy pragną specjalizować się w obszarze opieki nad pacjentami znajdującymi się u skraju życia, cierpiącymi na przewlekłe choroby układu oddechowego, a także potrzebującymi rehabilitacji w warunkach domowych, hospicjach, czy domach opieki społecznej (DPS).

Grupa docelowa skupia się na profesjonalistach, dla których opieka nad pacjentami w trudnych warunkach zdrowotnych stanowi istotną część ich praktyki. Uczestnicy programu posiadają już solidne doświadczenie w pracy fizjoterapeutycznej, a zainteresowanie narzędziami telemedycznymi w procesie rehabilitacji jest kluczowym elementem ich motywacji.

Program FIZJO oferuje specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, umożliwiając uczestnikom efektywne wykorzystanie telemedycyny w optymalizacji procesów rehabilitacyjnych. Dedykowany charakter programu sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla fizjoterapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje i skupić się na wyzwaniach związanych z opieką nad pacjentami u schyłku życia oraz z niewydolnością oddechową.

Wymagania od Uczestników i Uczestniczek
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe (licencjat fizjoterapii, magister fizjoterapii lub technik fizjoterapii posiadający również tytuł magistra w innej dziedzinie) uzyskany w Polsce lub krajach Unii Europejskiej (wymagany oryginał oraz tłumaczenie potwierdzone notarialnie)
 • aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej roczne praktyki zawodowe w dziedzinie fizjoterapii
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy na oddziale pulmunologicznym, intensywnej terapii, z chorymi wentylowanymi mechanicznie, w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), domach opieki społecznej (DPS), hospicjach, ośrodkach opieki domowej nad pacjentem z chorobą lub dysfunkcją układu oddechowego
 • prawo wykonywania zawodu: uczestnicy muszą legitymować się uprawnieniami do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZF), niezależnie od poziomu wykształcenia (technik fizjoterapii posiadający również tytuł magistra w innej dziedzinie, licencjat fizjoterapii, magister fizjoterapii)
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • dodatkowe zaświadczenia ze szkoleń z zakresu pracy z pacjentem z chorobami układu oddechowego
Przebieg studiów

180 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów „na żywo” oraz wykładów w formie on-line.

Wybrane zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem potwierdzającym uzyskanie wymaganych kompetencji. 

24 września 2024 r. – wykład inauguracyjny on-line

Harmonogram zjazdów stacjonarnych:

Zjazdy stacjonarne będą realizowane w godz. 9:00 – 18:00.

17-19 październik 2024 r.  (czwartek – sobota)

12-14 grudzień 2024 r. (czwartek – sobota)

16-18 styczeń 2025 r. (czwartek – sobota)

6-8 marzec 2025 r. (czwartek – sobota)

3-5 kwiecień 2025 r. (czwartek – sobota)

15-17 maj 2025 r. (czwartek – sobota)

5-7 czerwiec 2025 r. (czwartek – sobota) – zjazd egzaminacyjny

Wykłady on-line (łącznie 80 h) będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 18:00 – 20:30.

Pierwszy wykład on-line odbędzie się w czwartek – 26.09.2024.

3 października 2024 r.

10 października 2024 r.

7 listopada 2024 r.

14 listopada 2024 r.

21 listopada 2024 r.

28 listopada 2024 r.

5 grudnia 2024 r.

19 grudnia 2024 r.

9 stycznia 2025 r.

23 stycznia 2025 r.

30 stycznia 2025 r.

3 lutego 2024 r.

13 lutego 2024 r.

20 lutego 2024 r.

13 marca 2025 r.

20 marca 2025 r.

27 marca 2025 r.

10 kwietnia 2025 r.

24 kwietnia 2025 r.

8 maja 2025 r.

22 maja 2025 r.

Tematyka zajęć
 1. Wprowadzenie do fizjoterapii pulmonologicznej: w ramach cyklu zajęć zostaną omówione zasady rehabilitacji w chorobach układu oddechowego – POChP, chorobach śródmiąższowych (choroby przewlekłe, kacheksja, przewlekła sterydoterapia) oraz ocena, zarówno stanu chorego z chorobami pulmonologicznymi, jak i procesu rehabilitacji pulmonologicznej.
 2. Prewencja i leczenie bólu u kresu życia:  zapoznanie z definicją i rodzajami bólu, zapobieganiem bólu pacjentów u schyłku życia z punktu widzenia lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii oraz modelową współpracą multidyscyplinarną w opiece nad pacjentem przewlekle i paliatywnie chorym.
 3. Stany paliatywne w kardiologii w praktyce fizjoterapeutycznej: w ramach tego bloku zajęć zostanie przybliżone pojęcie schyłkowej niewydolności serca,  monitorowania pacjenta z przewlekłą, zawansowaną niewydolnością serca. Uczestnicy oraz Uczestniczki zostaną zapoznani zarówno z celami fizjoterapii w przewlekłej niewydolności serca jak i możliwościami terapeutycznymi.
 4. Podstawy stanów nagłych w opiece paliatywnej: wykłady będą ukierunkowane na ocenę podstawowych parametrów życiowych pacjenta, najczęściej występujących stanach zagrożenia życia w opiece paliatywnej oraz na proces eskalacji leczenia w tej grupie chorych.
 5. Najważniejsze aspekty anestezjologii i intensywnej terapii dla fizjoterapeutów: zajęcia skupią się na podstawach fizjologii układu krążenia i układu oddechowego, zagadnieniu niewydolności wielonarządowej oraz elementarnych aspektach wspomagania układu krążenia, układu nerwowego i układu pokarmowego w intensywnej terapii.
 6. Fizjoterapia pulmonologiczna chorych z niewydolnością oddechową w końcowej fazie życia: cykl zajęć traktuje o nauce niesienia pomocy osobom mającym trudności z oddychaniem podczas ostatnich chwil życia, zarówno z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń (m.in. asystora kaszlu, urządzenia Simeox, urządzenia do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, urządzenia do terapii wysokoprzepływowej, worka samorozprężalnego (AMBU), urządzenia Pari PEP, trenażera oddechu Powerbreathe) jak i rąk fizjoterapeuty (m.in. techniki drenażu autogennego).
 7. Wykorzystanie narzędzi telemedycznych: w ramach cyklu zajęć zostanie omówione użycie technologii w kontekście śledzenia parametrów oddechowych, ogólnej sprawności pacjentów przebywających w warunkach domowych, dostosowania ilości i jakości fizjoterapii do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz optymalizacji procesu komunikacji między pacjentem, zespołem medycznym oraz rodziną pacjenta.
 8. Diagnostyka i planowanie fizjoterapii: nauka diagnozowania i planowania fizjoterapii dla pacjentów z problemami oddechowymi w końcowej fazie życia w ich domach z wykorzystaniem m.in. takich urządzeń jak: spirometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, stetoskop.
 9. Kinezyterapia pacjentów z niewydolnością oddechową w końcowej fazie życia: zapoznanie z zagadnieniem terapii ruchem dla pacjentów, którzy mają problemy z oddychaniem podczas ostatnich chwil życia. Cykl zajęć obejmuje rehabilitację w obrębie łóżka (dla chorych leżących i siedzących – głównie w oparciu o koncepcję PNF) oraz w obrębie mieszkania i w najbliższym otoczeniu pacjenta (z zastosowaniem chodzików i balkoników).
 10. Uruchamianie i transfer pacjenta obłożnie chorego: zajęcia skupią się na nauce przenoszenia pacjenta zarówno w obrębie łóżka, jak i w najbliższym otoczeniu, przy użyciu następujących specjalistycznych urządzeń: SARA STEDY, wózka transportowo-sanitarnego, podnośników oraz mat i chust ślizgowych.
 11. Elementy medycyny fizykalnej i masażu: nauka o metodach leczenia z użyciem prądu elektrycznego (elektrolecznictwo) i masażu (m.in. postawy masażu segmentarnego, masaż z wykorzystaniem aparatu do masażu wibracyjnego).
 12. Techniki relaksacyjne: głównym celem zajęć będzie zapoznanie z technikami relaksacyjnymi, które są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej, na przykład Progresywną Relaksację Mięśni według Jacobsona.
 13. Komunikacja interpersonalna: nauka podstawowej komunikacji z pacjentami i ich rodzinami, z zachowaniem empatii i szacunku dla każdej ze stron.
 14. Konsultacje i wsparcie najbliższych osób: nauka udzielania wsparcia fizjoterapeutycznego rodzinom opiekującym się pacjentami przewlekle chorymi w warunkach domowych.
Pozostali wykładowcy
Fizjoterapeuci:

Profesor Rik Gosselink, fizjoterapeuta, FERS, Profesor Nauk Rehabilitacyjnych, Wydział Nauk o Rehabilitacji – Wydział Nauk o Ruchu i Rehabilitacji, Katolicki Uniwersytet Leuven, Belgia; Wydział Nauk o Zdrowiu i Rehabilitacji – Wydział Lekarski, Uniwerytet Stellenbosch, Republika Południowej Afryki

Dr n. o kult. fiz. Dominika Batycka-Stachnik, specjalista fizjoterapii; Vice-Prezes Krajowej Izby Fizjoterapii; Kierownik Zespołu Rehabilitantów – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Dr Agnieszka Lewko, specjalistka fizjoterapii oddechowej, Asystent Profesora na Coventry University, Anglia; przewodnicząca Redakcji Stowarzyszenia Fizjoterapeutów w Opiece Oddechowej (ACPRC) w Wielkiej Brytanii

Dr n. med. Katarzyna Jerka, specjalista fizjoterapii; magistrem kosmetologii; Adiunkt w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczyciel mianowany w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu i w Łodzi

Dr n. o zdr. Anna Pyszora, specjalista fizjoterapii; Koordynator ds. Fizjoterapii Ośrodek Wentylacji Domowej, Bydgoszcz; przewodnicząca Sekcji Fizjoterapii Oddechowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; Adiunkt Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz- Toruń; fizjoterapeutka Hospicjum Popiełuszki, Bydgoszcz

Mgr Katarzyna Grzegorczyk, fizjoterapeutka, Szpitale Pomorskie, Szpital Specjalistyczny im. Ceynowy Wejherowo; Samodzielny Zespół fizjoterapeutów, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk

Mgr Katarzyna Warzeszak, fizjoterapeutka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – Oddział Terenowy, Rabka-Zdrój; Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka Zdrój; fizjoterapeutka pediatrycznego Hospicjum Domowego Królowej Apostołów

Dr n. med. Wojciech Wolański, specjalista fizjoterapii; Zakład Rehabilitacji oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu; Wydział Fizjoterapii Uniwersytet Opolski

Dr n. o kult. fiz. Wojciech Rusek, specjalista fizjoterapii; Prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center w Tajęcinie; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa podkarpackiego

Dr n. o kult. fiz. Tomasz Włoch, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych; II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mgr Michał Bojko, fizjoterapeuta; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II; Instytut Fizjoterapii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Mgr Łukasz Pomnikiewicz , fizjoterapeuta, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii; Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Lekarze, ratownik medyczny/pielęgniarz:

Dr n. med. Marek Suchorzewski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej; Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia, medycyna paliatywna, Poradnia Leczenia Bólu, 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 222

Lek. med. Maciej Kamiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Consultant Anaesthetist, St. Mary’s Hospital, Isle of Wight, Wielka Brytania

Mgr Dawid Turski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (pielęgniarz), Ratownik medyczny, Koordynator Zespołu Wczesnego Reagowania, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Psychologowie:

Profesor dr hab. Mikołaj Majkowicz, psycholog; Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Pomorski w Słupsku; Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Mgr Małgorzata Szczyglak, psycholog, psychoonkolog

Warunki uzyskania dyplomu

Warunki przystąpienia do egzaminu na zakończenie studiów podyplomowych FIZJO:

Zakres egzaminu obejmuje nie tylko aspekty teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności, co stanowi kompleksową ocenę przygotowania do pracy w obszarze fizjoterapii w warunkach domowych z pacjentem z niewydolnością oddechową.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w 80 % wszystkich wykładów i ćwiczeń, niezależnie od formy (on-site lub on-line). Studia podyplomowe FIZJO finalizowane są poprzez egzamin pisemny (testowy) oraz przedstawienie wyników pracy, które są rezultatem wspólnych działań prowadzących i uczestników.

Elementami pracy końcowej są:

 1. Egzamin pisemny (testowy – 100 pytań) obejmujący treść wykładów i warsztatów.
 2. Prezentacja multimedialna w grupach (3-5 uczestników): studium przypadku (case study) obejmujące tematykę przeprowadzonych zajęć, opierające się na literaturze przedmiotu. Prezentacja powinna zawierać materiał zdjęciowy i/lub wideo, prezentujący pracę z pacjentem, przeprowadzony wywiad oraz ewaluacje procesu fizjoterapii.

Ocena i zaliczenie:

 1. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60 poprawnych odpowiedzi.
 2. Komisja oceniająca prezentację, składająca się z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, ocenia ją pod kątem merytorycznym i praktycznym.
 3. W celu zaliczenia studiów podyplomowych, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 procent punktów za elementy merytoryczne prezentacji, oceniane w skali od 0 do 10 (literatura przedmiotu, staranność i przejrzystość prezentacji) oraz co najmniej 60 procent punktów za elementy praktyczne prezentacji, oceniane w skali od 0 do 10 (stosowane testy funkcjonalne, materiał zdjęciowy i/lub video, dopasowanie procesu fizjoterapii do pacjenta).
 4. Wszyscy uczestnicy danej grupy zaliczeniowej otrzymują taką samą ocenę końcową (zaliczono / nie zaliczono).
 5. Ocena końcowa studiów podyplomowych jest średnią z ocen z egzaminu pisemnego oraz prezentacji multimedialnej (case study).
Wiedza, umiejętności i kompetencje

Uczestnik/ Uczestniczka pozna i zrozumie:

 • zasady rehabilitacji w chorobach układu oddechowego – Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) i chorobach śródmiąższowych (choroby przewlekłe, kacheksja, przewlekła sterydoterapia),
 • procedury oceny stanu chorego z chorobami pulmonologicznymi oraz proces rehabilitacji pulmonologicznej,
 • podstawowe pojęcia dotyczące prewencji i leczenia bólu u kresu życia,
 • podstawy fizjoterapii stanów paliatywnych w kardiologii,
 • pojęcie niewydolności wielonarządowej,
 • ogólne zasady podmiotowego i przedmiotowego badania pulmonologicznego dla potrzeb fizjoterapii w warunkach domowych, istotne badania dodatkowe i pomocnicze oraz testy funkcjonalne, przydatne w kwalifikacji i monitorowaniu fizjoterapii oddechowej pacjentów w warunkach domowych,
 • zasady fizjoterapii pacjenta: nieprzytomnego, w okresie ostrej niewydolności krążenia, w okresie ostrej niewydolności oddechowej, wentylowanego mechanicznie,
 • zasady diagnozowania i planowania fizjoterapii pacjentów z problemami oddechowymi w końcowej fazie życia w warunkach domowych z zastosowaniem m.in. takich urządzeń jak spirometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, stetoskop.

Uczestnik/Uczestniczka będzie potrafił(a):

 • przeprowadzić proces fizjoterapii pulmonologicznej chorych z niewydolnością oddechową w końcowej fazie życia z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń (m.in. asystora kaszlu, urządzenia Simeox, urządzenia do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, urządzenia do terapii wysokoprzepływowej, worka samorozprężalnego (AMBU), urządzenia Pari PEP, trenażera oddechu Powerbreathe), jak i manualnej pracy fizjoterapeuty (m.in. techniki drenażu autogennego),
 • wykorzystywać narzędzia telemedyczne w celu: nadzoru parametrów oddechowych i ogólnej sprawność pacjentów przebywających w warunkach domowych oraz dostosowania ilości i jakości fizjoterapii do indywidualnych potrzeb pacjentów,
 • stosować narzędzia telemedyczne w procesie komunikacji między pacjentem, zespołem medycznym oraz rodziną pacjenta w celu optymalizacji procesu fizjoterapii i poprawy komfortu życia pacjentów leczonych w warunkach domowych,
 • wykonywać kinezyterapię pacjentów z niewydolnością oddechową w końcowej fazie życia,
 • wykonywać fizjoterapię z elementami transportu i transferów pacjenta w obrębie łóżka, jak i w najbliższym otoczeniu chorego przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń takich jak: SARA STEDY, wózek transportowo- sanitarny, podnośniki, maty, deski i chust ślizgowe,
 • wykonywać elementy medycyny fizykalnej i masażu optymalizujące proces fizjoterapii w warunkach domowych.

Uczestnik/ Uczestniczka:

 • będzie potrafił(a) empatycznie komunikować się z pacjentami leczonymi w warunkach domowych oraz ich rodzinami, opiekunami i najbliższymi,

 • będzie przestrzegał(a) praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty,
 • będzie korzystał(a) z obiektywnych i wiarygodnych źródeł informacji w języku polskim i angielskim,
 • będzie gotowy/a do współpracy w zespole interdyscyplinarnym w celu optymalizacji procesu fizjoterapii pacjenta leczonego u kresu życia w warunkach domowych.