Dobra Praktyka Badań Klinicznych dla Badaczki i Badacza (KLIN-BAD)

Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD)

Grupa docelowa
Wymagania od uczestników i uczestniczek
Przebieg studiów
Moduły studiów
Wykładowcy

Warunek uzyskania dyplomu
Wiedza umiejętności i kompetencję

Efekty uczenia się