News and Blog

Zapraszamy na Dzień Otwarty bezpłatnego kierunku studiów podyplomowych – Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO)

d3
AktualnościAktualności - FIZJO

Zapraszamy na Dzień Otwarty bezpłatnego kierunku studiów podyplomowych – Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO)

W imieniu Władz Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu oraz doktora nauk o zdrowiu Tomasza Zwolińskiego, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Dniu Otwartym, podczas którego zostaną przedstawione informacje dotyczące bezpłatnego kierunku studiów podyplomowych pn. Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO).

Zaplanowany Dzień Otwarty będzie miał formę spotkania online, które odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku (sobota) w godzinach 10:00-11:30. W trakcie tego spotkania pan dr Tomasz Zwoliński – pomysłodawca, twórca i kierownik merytoryczny kierunku – nie tylko przybliży genezę i cel uruchomienia programu studiów podyplomowych, ale również szczegółowo omówi jego program kształcenia, scharakteryzuje grupę docelową oraz przedstawi korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych FIZJO.

Jesteśmy przekonani, że udział w tym wydarzeniu stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z innowacyjnymi metodami edukacji podyplomowej, które mają na celu wyposażenie specjalistów w umiejętności niezbędne do wsparcia pacjentów w końcowej fazie życia, w warunkach domowych, przy wykorzystaniu narzędzi telemedycznych.

Wszelkie informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie projektuhttps://impet.edu.pl/

Link do rejestracji na Dzień Otwarty: https://forms.gle/yrW5vK3idqaSJvyu9

Zachęcamy do zapisów na studia:

https://irk.amisns.edu.pl/pl/home/Zima-2023-2024_IMPET/

 

Kierunek FIZJO

Kierunek „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych”, w skrócie zwany FIZJO, to idealna propozycja dla fizjoterapeutów-pasjonatów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z pacjentami u schyłku życia, z niewydolnością oddechową. Dwusemestralny program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od fizjoterapii oddechowej, przez techniki masażu, po ćwiczenia lecznicze i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego. Studia skupiają się również na komunikacji interpersonalnej z pacjentami i ich rodzinami oraz na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych stosowanych w rehabilitacji. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych przez przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w domu pacjenta. Nadzór nad programem sprawują dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński oraz mgr Agata Gładzka.

Rekrutacja trwa do 8 maja 2024 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji i Promocji AMiSNS:

451 177 566
512 542 967
512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

Wejdź z IMPET-em w świat innowacyjnych studiów podyplomowych!

Realizacja powyższego kierunku studiów odbędzie się w ramach projektu “IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu”. Projekt został w pełni sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.

https://www.abm.gov.pl