News and Blog

W ubiegłym tygodniu delegacja AMiSNS odbyła spotkania informacyjne.

Bez nazwy-1
AktualnościAktualności - INNO

W ubiegłym tygodniu delegacja AMiSNS odbyła spotkania informacyjne.

W ubiegłym tygodniu delegacja AMiSNS odbyła spotkania informacyjne. Gościliśmy w stolicy Warmii i Mazur, dokładniej w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu. Celem spotkań informacyjnych było przedstawienie projektu IMPEt, zakładającego uruchomienie bezpłatnych studiów podyplomowych. O jednym z kierunków „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)” – jego założeniach i sposobie realizacji opowiedziała dr Iga Lipska, kierownik merytoryczna kierunku. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie, otwartość i zainteresowanie naszymi studiami podyplomowymi. Do 8 maja trwa rekrutacja na dwa kierunki studiów: (hiperłącze IRK (amisns.edu.pl)) – „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)” – „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO)”. O samym projekcie: Projekt IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ma na celu opracowanie i realizację trzech innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kierunki to: · Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO), · Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO) · Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD). Głównym celem projektu jest modernizacja sektora biomedycznego w Polsce poprzez dostosowanie uczestników do realiów pracy w sektorze, wykorzystując innowacyjne metody edukacyjne, takie jak problem-based learning (PBL). Projekt zakłada hybrydową formę nauczania (stacjonarną i online), z naciskiem na praktyczne zdobywanie umiejętności, a także warsztaty oraz wizyty studyjne. Planowane są dwie edycje każdego z kierunków. Projekt charakteryzuje się interdyscyplinarnym i nowoczesnym podejściem do kształcenia, mającym na celu realne przygotowanie do pracy w sektorze biomedycznym. Projekt „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji” został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.