News and Blog

Ruszyła II tura rekrutacji na pierwszą edycję studiów podyplomowych INNO – zapisz się już dziś!

SKUTECZNE WDRAŻANIE INNOWACJI W PODMIOTACH LECZNICZYCH (INNO) (4)
AktualnościAktualności - INNO

Ruszyła II tura rekrutacji na pierwszą edycję studiów podyplomowych INNO – zapisz się już dziś!

UWAGA! Ruszyła druga tura rekrutacji na bezpłatny kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO). 
 
Kierunek „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych”, w skrócie nazywany INNO, dedykowany jest profesjonalistom z sektora ochrony zdrowia zainteresowanym wprowadzaniem innowacji i nowych technologii. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać umiejętności zarządcze niezbędne do skutecznego wdrażania zmian w podmiotach leczniczych. Studia adresowane są do kadry menadżerskiej, specjalistów ds. informatyki oraz pracowników medycznych którzy, w myśl idei tych studiów, mogą utworzyć multidyscyplinarny zespół zdolny do efektywnego zarządzania innowacjami. Uczestnicy wezmą również udział w wizytach studyjnych w europejskich szpitalach wdrażających innowacje z zakresu digital health – będą to placówki w Rzymie i Barcelonie. Twórczynią kierunku INNO jest dr Iga Lipska.
 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jako jedna z trzynastu uczelni w Polsce otrzymała 2,5 mln złotych dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na uruchomienie bezpłatnych studiów podyplomowych.  Kwota ta została przyznana uczelni jako laureatowi konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

Obecne wymogi dynamicznie rozwijającego się sektora biomedycznego, postęp technologiczny i cyfrowy stawiają wyzwania związane z nabywaniem nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Wyzwaniem jest również bieżące aktualizowanie informacji nabytych w toku wcześniejszej edukacji oraz pracy zawodowej.

Autorskie studia realizowane dzięki projektowi IMPEt (Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji), odpowiadają  na wyzwania sektora biomedycznego w Polsce. Zakładają hybrydową formę nauczania (stacjonarną i online), z naciskiem na praktyczne zdobywanie umiejętności, a także warsztaty oraz wizyty studyjne.

 

𝙕𝙖𝙧𝙚𝙟𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙟 𝙨𝙞𝙚̨!
 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji i Promocji AMiSNS:

451 177 566
512 542 967
512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl