News and Blog

Rozpoczynamy rekrutację

IMG_20240315_140744
AktualnościAktualności - FIZJOAktualności - INNO

Rozpoczynamy rekrutację

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza start rekrutacji na dwa innowacyjne kierunki studiów podyplomowych: „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych” (FIZJO) oraz „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych” (INNO). Oba kierunki realizowane są w ramach projektu IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji, który ma na celu dostarczenie praktycznej i teoretycznej wiedzy w powyższych dziedzinach.

Kierunek FIZJO

Kierunek „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych”, w skrócie zwany FIZJO, to idealna propozycja dla fizjoterapeutów-pasjonatów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z pacjentami u schyłku życia, z niewydolnością oddechową. Dwusemestralny program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od fizjoterapii oddechowej, przez techniki masażu, po ćwiczenia lecznicze i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego. Studia skupiają się również na komunikacji interpersonalnej z pacjentami i ich rodzinami oraz na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych stosowanych w rehabilitacji. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych przez przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w domu pacjenta. Nadzór nad programem sprawują dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński oraz mgr Agata Gładzka.
Więcej informacji na temat studiów FIZJO znajduje się na stronie projektu:
https://www.impet.edu.pl/fizjoterapia-w-koncowej-fazie-zycia-pacjentow-z-niewydolnoscia-oddechowa-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-narzedzi-telemedycznych-fizjo/

Kierunek INNO

Kierunek „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych”, w skrócie nazywany INNO, dedykowany jest profesjonalistom z sektora ochrony zdrowia zainteresowanym wprowadzaniem innowacji i nowych technologii. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać umiejętności zarządcze niezbędne do skutecznego wdrażania zmian w podmiotach leczniczych. Studia adresowane są do kadry menadżerskiej, specjalistów ds. informatyki oraz pracowników medycznych którzy, w myśl idei tych studiów, mogą utworzyć multidyscyplinarny zespół zdolny do efektywnego zarządzania innowacjami. Uczestnicy wezmą również udział w wizytach studyjnych w europejskich szpitalach wdrażających innowacje z zakresu digital health – będą to placówki w Rzymie i Barcelonie. Twórczynią kierunku INNO jest dr Iga Lipska która, jako kierownik merytoryczny kierunku, zadba o program i prawidłowość jego realizacji.
Więcej informacji na temat studiów INNO znajduje się na stronie projektu:
https://www.impet.edu.pl/skuteczne-wdrazanie-innowacji-w-podmiotach-leczniczych-inno/

Jak aplikować?

Wszystkich zainteresowanych szczegółami dotyczącymi rekrutacji na wybrany kierunek zapraszamy do zapoznania się z zasadami opisanymi przy kierunkach oraz na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.amisns.edu.pl/pl/ poprzez którą można dokonać rekrutacji.