News and Blog

Rekrutacja trwa!

Bez nazwy-1
Aktualności

Rekrutacja trwa!

Do 8 maja trwa rekrutacja na dwa kierunki bezpłatnych studiów podyplomowych:
Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych
    z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO)
– Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)
 
Sprawdź, czy spełniasz wymogi rekrutacyjne i zarejestruj się już dziś!
 

Kierunek FIZJO

Kierunek „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych”, w skrócie zwany FIZJO, to idealna propozycja dla fizjoterapeutów-pasjonatów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z pacjentami u schyłku życia, z niewydolnością oddechową. Dwusemestralny program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od fizjoterapii oddechowej, przez techniki masażu, po ćwiczenia lecznicze i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego. Studia skupiają się również na komunikacji interpersonalnej z pacjentami i ich rodzinami oraz na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych stosowanych w rehabilitacji. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych przez przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w domu pacjenta. Nadzór nad programem sprawują dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński oraz mgr Agata Gładzka.

Więcej informacji na temat studiów FIZJO znajduje się na stronie projektu.

 

Kierunek INNO

Kierunek „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych”, w skrócie nazywany INNO, dedykowany jest profesjonalistom z sektora ochrony zdrowia zainteresowanym wprowadzaniem innowacji i nowych technologii. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać umiejętności zarządcze niezbędne do skutecznego wdrażania zmian w podmiotach leczniczych. Studia adresowane są do kadry menadżerskiej, specjalistów ds. informatyki oraz pracowników medycznych którzy, w myśl idei tych studiów, mogą utworzyć multidyscyplinarny zespół zdolny do efektywnego zarządzania innowacjami. Uczestnicy wezmą również udział w wizytach studyjnych w europejskich szpitalach wdrażających innowacje z zakresu digital health – będą to placówki w Rzymie i Barcelonie. Twórczynią kierunku INNO jest dr Iga Lipska która, jako kierownik merytoryczny kierunku, zadba o program i prawidłowość jego realizacji.

Więcej informacji na temat studiów INNO znajduje się na stronie projektu.

Jak aplikować?

Wszystkich zainteresowanych szczegółami dotyczącymi rekrutacji na wybrany kierunek zapraszamy do zapoznania się z zasadami opisanymi przy kierunkach oraz na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.amisns.edu.pl/pl/ poprzez którą można dokonać rekrutacji.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji i Promocji AMiSNS:

451 177 566
512 542 967
512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl