News and Blog

Rekrutacja trwa! – IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

d2
AktualnościAktualności - FIZJOAktualności - INNO

Rekrutacja trwa! – IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza start rekrutacji na dwa innowacyjne kierunki bezpłatnych studiów podyplomowych:

  • Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO).  
  • Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych” (INNO). 

Przypomnijmy – w październiku ubiegłego roku uczelnia otrzymała dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych w wysokości 2 588 670 zł na realizację projektu pn. IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji. Projekt zakładał uruchomienie trzech innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych. Po miesiącach rzetelnych i wytężonych przygotowań rozpoczyna się rekrutacja na dwa z trzech zaplanowanych kierunków.

Kierunek FIZJO

Kierunek „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych”, w skrócie zwany FIZJO, to idealna propozycja dla fizjoterapeutów-pasjonatów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z pacjentami u schyłku życia, z niewydolnością oddechową. Dwusemestralny program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od fizjoterapii oddechowej, przez techniki masażu, po ćwiczenia lecznicze i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego. Studia skupiają się również na komunikacji interpersonalnej z pacjentami i ich rodzinami oraz na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych stosowanych w rehabilitacji. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych przez przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w domu pacjenta. Nadzór nad programem sprawują dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński oraz mgr Agata Gładzka.

Kierunek INNO

Kierunek „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych”, w skrócie nazywany INNO, dedykowany jest profesjonalistom z sektora ochrony zdrowia zainteresowanym wprowadzaniem innowacji i nowych technologii. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać umiejętności zarządcze niezbędne do skutecznego wdrażania zmian w podmiotach leczniczych. Studia adresowane są do kadry menadżerskiej, specjalistów ds. informatyki oraz pracowników medycznych którzy, w myśl idei tych studiów, mogą utworzyć multidyscyplinarny zespół zdolny do efektywnego zarządzania innowacjami. Uczestnicy wezmą również udział w wizytach studyjnych w europejskich szpitalach wdrażających innowacje z zakresu digital health – będą to placówki w Rzymie i Barcelonie. Twórczynią kierunku INNO jest dr Iga Lipska która, jako kierownik merytoryczny kierunku, zadba o program i prawidłowość jego realizacji.

Jak aplikować?

Wszystkich zainteresowanych szczegółami dotyczącymi studiów oraz rekrutacją na wybrany kierunek zapraszamy na stronę internetową projektu:

impet.edu.pl

oraz na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów:

irk.amisns.edu.pl

Rekrutacja trwa do 8 maja 2024 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji i Promocji AMiSNS:

451 177 566
512 542 967
512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

W razie pytań dotyczących  przebiegu studiów prosimy o kontakt:

(+48) 451 177 569
impet@amisns.edu.pl