News and Blog

O IMPEcie w audycji „Akademickie rozmowy”

a1
AktualnościAktualności - FIZJOAktualności - INNOAktualności - KLIN-BAD

O IMPEcie w audycji „Akademickie rozmowy”

Od stycznia tego roku, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych wspólnie z elbląską telewizją Truso realizuje serię audycji „Akademickie Rozmowy”, w której prezentowana jest jej kadra. W marcowym odcinku na temat swojej pracy, w tym o projekcie „IMPEt”, opowiada dr Iga Lipska, autorka tego projektu.

Dr Iga Lipska zajmuje stanowisko pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia podyplomowego na uczelni. Jest ona doskonałym przykładem tego, jak ukończenie studiów medycznych może otworzyć szerokie perspektywy na różnorodne ścieżki kariery. Od dwudziestu lat rozwija się zawodowo w dziedzinie oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) oraz ekonomiki zdrowia, ceniąc sobie możliwość rozwoju w obszarach odpowiadających jej pasjom i celom zawodowym. Długie lata doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w autorskim projekcie studiów podyplomowych „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych”, którego rozpoczęcie zaplanowano na wiosnę tego roku w ramach projektu IMPEt.

W trakcie audycji, dr Lipska dzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej, wskazując na możliwości, które obecnie otwierają się przed młodym pokoleniem, a także zalety uczestnictwa w programie Erasmus+. Następnie przedstawia program kształcenia podyplomowego, który zawiera trzy kierunki studiów, koncentrując się na fizjoterapii oddechowej w schyłkowej fazie życia, wdrażaniu innowacji w podmiotach medycznych oraz badaniach klinicznych.

Oferta bezpłatnych studiów podyplomowych jest zgodna z misją uczelni, która polega na umożliwianiu kształcenia się przez całe życie. Dr Lipska szczegółowo opisuje każdy z kierunków, podkreślając ich praktyczny wymiar oraz planowane wizyty studyjne w klinikach w Barcelonie i Rzymie, które mają wzbogacić program nauczania.

Zapraszamy do oglądania!