News and Blog

Dofinansowanie na realizację autorskiego projektu dotyczącego innowacyjnych metod kształcenia podyplomowego.

P1099392
AktualnościAktualności - FIZJOAktualności - INNOAktualności - KLIN-BAD

Dofinansowanie na realizację autorskiego projektu dotyczącego innowacyjnych metod kształcenia podyplomowego.

W dniu 11.10.2023 r. w naszej uczelni miało miejsce oficjalne przekazanie czeku w wysokości 2 588 670,00 zł. Na ręce pani rektor dr Magdaleny Dubiella-Polakowskiej czek przekazał pan Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński. Powyższa kwota to dofinansowanie na realizację autorskiego projektu dotyczącego innowacyjnych metod kształcenia podyplomowego. Projekt został zgłoszony w konkursie zorganizowanym przez Agencję Badań Medycznych i spotkał się z uznaniem komisji.
Pozyskane dofinansowanie umożliwiło uruchomienie w Akademii trzech kierunków studiów podyplomowych, a kształcenie w ich zakresie jest całkowicie bezpłatne.

Te kierunki to:

  1. Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO),
  2. Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO),
  3. Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD).

– Proces kształcenia w zakresie fizjoterapii wesprze wysoce wykwalifikowana i ceniona kadra z Europy i Polski posiadająca bogate doświadczenie międzynarodowe. Celem tych studiów jest wyszkolenie znakomitych fizjoterapeutów, którzy będą potrafili zarówno wspomagać pacjentów ruchowo jak i obsługiwać konieczną aparaturę – mówi koordynator kierunku fizjoterapia, dr Tomasz Zwoliński.

Pomysłodawczynią i kierownikiem merytorycznym drugiego kierunku jest Pani dr Iga Lipska, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia podyplomowego. Dr Iga Lipska wskazała, że w kontekście innowacji nacisk zostanie położony na skuteczne ich wdrażanie w podmiotach leczniczych. Natomiast trzeci z kierunków studiów dotyczy niekomercyjnych badań klinicznych jako obszaru, który daje pacjentom możliwość dostępu do innowacyjnych terapii oraz korzystania z nowoczesnych form leczenia.

Skąd pomysł na opracowanie projektu opartego na kształceniu podyplomowym? – Otóż na całym świecie coraz większe uznanie zyskują studia, które realizują krótkie ścieżki edukacyjne takie jak kursy doskonalące, specjalizacyjne i właśnie studia podyplomowe. Dają one możliwość podniesienia kompetencji i poszerzenia zakresu zdobytej już wiedzy – wyjaśniła prof. uczelni, dr hab. Beata Januszko – Giergielewicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego. – Nasza uczelnia idzie w kierunku wysokiego poziomu nauczania, a pozyskana kwota otwiera przed nami nowe możliwości. Kształcenie podyplomowe wpisuje się w strategię i misję uczelni, którą sukcesywnie i rzetelnie realizujemy.